CUB Inwestycje

Centrum Usług Budowlanych świadczy usługi w zakresie realizacja obiektów budowlanych w oparciu o dotychczasowe wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, zdobywane przez Łukasza Szymańskiego (Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Szymański).

Zakres działalności dotychczas obejmował roboty ogólnobudowlane ze szczególnym ukierunkowaniem na nowoczesne technologie termoizolacyjne.

W ramach poszerzenia pola działalności oferujemy kompleksową realizację obiektów budowlanych obejmującą szczególnie:
– realizacją budynków mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych)
– realizację budynków użyteczności publicznej
– wykonywanie prac ziemnych, w tym przyłączeniowych i sieciowych
– usługi ogólnobudowlane (remonty, przebudowy, rozbudowy istniejących obiektów).